Sklad   Reporty skladové   Příjemky   Vratky dodavateli   Převodky   Dodací listy vydané  Vratky odběratele   Provozní oddělení     Povinný sortiment   Odhady a nákupy   Inventury

SKLAD

Snadno založíte sklady, vyplníte Název, Číslo, Typ (dílna/prodejna/sklad), Třída, Středisko: přiřazení střediska jednoduchým proklikem do seznamu středisek. Lze Povolit záporné zásoby: můžete prodávat aniž by jste měli naskladněné zboží. Příjemkou nebo inventurou dodatečně vyrovnáte sklad. Sklad je možné označit jako Komise. Verze STARTER a LITE dovoluje pouze vedení jednoho skladu. Od verze SBS je možné mít více skladů. Ke skladu lze nastavit oprávnění, kdy v nastavení skladu nastavíte Kdo: uživatel/skupina uživatelů může Odkud: z daného střediska, ze všech středisek a povolit potřebná oprávnění zaškrtnutím například žádné/pouze náhled/všechny operace... s daným skladem. Jedním příkazem lze sklad Smazat nebo provést operaci Navrhni konsignaci. Jedním odkazem lze zobrazit ke skladu/skladům Skladové Pohyby, Oprávnění,  Sklad - Položky na skladu, Prodeje, Kasy, Skupiny.

Lze vytvořit Skupinu skladů. Umožňují libovolná seskupení skladů, i z různých středisek (např. Bary, Kuchyně, apod.). Zadáte název skladu a přiřadíte do skupiny jednotlivé sklady.

 

 

KATALOG ZBOŽÍ

Katalog zobrazí seznam skladových karet, kde pomocí zelených rychlých filtrů lze snadno zobrazit přehledy: dle druhu, dle třídy, dle kategorie a dle platnosti. Jedním kliknutím na odkaz zobrazíte: Bazar katcis, Položky makrokarty, Stromy, Spřažené makrokarty, Skladem, Položky dokladů, Varianty, Změny sazeb DPH, Standardní ceny, Strom, Pohyby, Položky objednávek, Historie, SR list, PLU, Obrázky. Jedním příkazem provedete operaci: Editovat makrokartu, Smazat, WEB, Makrokarta z položky, Sloučit s jinou položkou, Příprava pro pokladny, Příprava pro pokladny dnešní, Vyrob makrokarty dle kategorie. V katalogu lze filtrovat, zobrazovat jen požadované sloupce, řadit (vzestupné/sestupné). Záznamy lze také seskupovat.. více zde

 

SKLADOVÉ REPORTY

Pohyby, Položky dokladů, Ocenit pohyby, Skladem, Strom skladových karet, Strom sklad, Historie změn skladové karty, Skladové karty po skladech, Skladové karty nenulové, Průběžný seznam pro vystavení a přecenění pro tento den, Zrcadlo, Obraty, Obraty pohybů, Všechny skladové doklady, Všechny skladové doklady položky, Všechny skladové pohyby položky

 

PŘÍJEMKA

Snadno založíte příjemku, zadáte Dodavatel proklikem do Adresáře firem, možno použít zkratku dodavatele pro rychlou práci s příjemkou. Dále lze zadat Popis, Poznámka, Externí číslo, Komisní zboží. Pokud je příjem na základě faktury, možno vyplnit Cena na faktuře bez DPH, Náklady na dopravu bez DPH a Sleva v Kč bez DPH . V záložce Položky na příjemce zadáte položky z katalogu zboží nebo napípnutím čárového kódu. Možno zadat Cílový sklad nebo počet kusů zadat do sloupců jednotlivých skladů, pokud zadáváte na vícero skladů. Dále zadáte Cena jednotková bez DPH nebo Cena celkem za jednotku nebo celkem, s DPH nebo bez. Stačí jeden údaj, ostatní ceny se dopočítají. Je-li dodavatel Plátce DPH, zaškrtnete tuto volbu v příjemce. Příjemku lze založit hromadným importem z Excel tabulky, kopií stávající příjemky, z dodacího listu, z objednávky přijaté a z objednávky vydané. Při ukládání příjemky provádí systém kontrolu duplicity katcisu či názvu a zadání nákupní ceny (pokud není povoleno zadávat nulové množství). Po uložení dojde k přecenění... více zde

 

Vratka dodavateli

Snadno založíte i Vratku dodavateli, kde v nabídce zvolíte Příjemku, dalším krokem zvolíte položky z příjemky, doplníte množství, které vracíte dodavateli. Položky také možno zadat napípnutím čárového kódu. Snadno zobrazíte pomocí rychlých filtrů přehled: S i bez dobropisu, Jen bez dobropisu, Jen s dobropisem. Jedním kliknutím zobrazíte k vratce Dod. list, Položky, Dobropis nebo Pohyby... více zde

 

PŘEVODKA

Převodky umožňují pohyb zboží uvnitř firmy, snadno tak dokladově můžeme sledovat skutečný pohyb zboží. Jedním dokladem zboží vyskladníte na původním skladě a naskladníte na skladě novém. Formulář převodky je rozdělen do tří částí: Záhlaví dokladu, Položky dokladu a Potvrzení dokladu. Do převodky lze zadat Popis a Poznámka. V záložce Položky zadáte položky z katalogu zboží nebo napípnutím čárového kódu. Zadat Sklad, ze kterého vyskladňujete. Možno zadat Cílový sklad nebo počet kusů zadat do sloupců jednotlivých skladů. Ve sloupci K odeslání se zobrazí možné množství k převodu. Schválit převodku může jen oprávněný uživatel. Převodku lze založit hromadným importem z Excel tabulky, kopií stávající příjemky, z objednávky přijaté a z objednávky interní. Příjem čtečkou nebo ručně potvrzení převodu zboží celé převodky nebo jen části převodky. 

Snadno zobrazíte pomocí rychlých filtrů přehled Všechno, Potvrzené převody, Převodky k přijmutí, Nepotvrzené převody, Částečně potvrzené převody. Jedním kliknutím zobrazíte k převodce Položky, Cílové sklady, Pohyby, Příjem čtečkou, Příjem dle zaslaného a Potvrzení. Jedním příkazem lze převodku Smazat, Přijmout nebo provést Export do XML. Snadné vrácení nepotvrzeného zboží na sklad odeslání.

 

DODACÍ LISTY VYDANÉ

Do dodacího listu zadáte Odběratele: Firma z Adresáře firem (postačí zadat zkratku firmy), Zákazník s registrací (z adresáře Věrnostních účtů, jednoduchým proklikem do seznamu), Zákazník bez registrace (zadáte adresu fakturační/dodací do záložky Adresy). Dále lze zadat Popis, Poznámka, Poznámka pro tisk nebo lze označit volbou Komise komisní zboží. V záložce Položky zadáte položky proklikem do katalogu zboží nebo napípnutím čárového kódu. Dle potřeby můžete upravit cenu např. Cena s DPH, ostatní se dopočítají. Lze využít funkci Tvorba ceny: dle firmy, přidat % k nák. ceně, sleva % z prod. ceny1 až sleva % z prod. ceny5, přidat % k standardní nák. ceně. Možno doplnit Šarže k položkám.

Dodací list vydaný lze založit hromadným importem z Excel tabulky, kopií stávajícího dodacího listu, z příjemky, z objednávky přijaté, z účtenky a z nabídky. Příjem čtečkou nebo ručně potvrdit převod zboží celé převodky nebo jen části převodky (část objednaného zboží není skladem a zákazník na objednávce povolil rozdělovat objednávku).  Dodací list lze tisknout bez DPH, bez cen, s položkami a cenami.

Snadno zobrazíte pomocí rychlých filtrů přehled Všechny, Jen bez faktury a vratky, Jen s vratkou, Jen s fakturou. Jedním kliknutím zobrazíte k dodacímu listu Firma, Zákazník, Objednávky, Pohyby, Vratky, Věrnostní body, Faktura, Položky, Adresy. Jedním příkazem lze dodací list Smazat, Vystavit fakturu, Vystavit příjemku, Přiřadit body pokud je zaplaceno nebo provést Export do XML, Import z XML.

Vratka odběratele

Snadno z dodacího listu vytvoříte Vratku odběratele. Zvolíte v nabídce Dodací list a ve vratce pak proklikem v záložce Položky zadáte vrácené zboží a Množství. Lze zvolit z možností Z tohoto dodacího listu nebo Ze všech dodacích listů. Možno zadat Popis, Poznámku. Snadno zobrazíte pomocí rychlých filtrů přehled Jen s dobropisem, Jen bez dobropisu, S i bez dobropisu. Jedním kliknutím zobrazíte k vratce odběratele Pohyby, Položky, Adresy, Dodací list, Dobropis. Jedním příkazem lze dodací list Smazat nebo Vystavit opravný doklad.

 

 

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Pokladní systém Datona umožňuje prodávat pokladně různé zboží z různých skladů. Definovat, které zboží bude prodáno z kterého skladu, je možné definicí provozních oddělení. Provozní oddělení jsou definována proklikem ze středisek. U provozních oddělení je pak možné definovat sklad, ze kterého se vyskladňuje (pokud se liší od skladu definovaného k pokladně), a tisk objednávek v oddělení. Zboží lze přiřadit do jednotlivých provozních oddělení prostřednictvím vazby přes Typ provozního oddělení buď s kategorií nebo s větví pokladního stromu. Při založení závěrky na pokladně je možné zobrazit Zrcadlo - obraty prodejů rozdělené dle jednotlivých skladů, a to pro celou skupinu pokladen na středisku. Jedná se o obraty od poslední provedené závěrky s takto zapnutým zrcadlem na libovolné pokladně ze skupiny pokladen na středisku. Pro její správné provedení je nutné, aby byla pokladna online a všechny pokladny ze skupiny měly odeslány prodeje na server. Bude tedy vhodné tento přehled tisknout pro celé středisko pouze na jedné pokladně. 

Příklad využití: Provozní oddělení Kuchyně má přiřazen sklad Kuchyně a přiřazeny záložky pokladního stromu Studená kuchyně a Teplá kuchyně pro zachování tisku objednávek v kuchyni, a virtuální oddělení tisk_oddeleni_nezarazeno pro tisk ostatních objednávek na pokl. tiskárně pokladny.Pak bude zrcadlo na závěrce rozdělovat prodané zboží dle těchto provozních středisek, jednotlivá provozní střediska budou moci provádět inventury na svém skladu atd.

Při založení provozního oddělení lze definovat - Název: například Kuchyně, Popis, Název tiskárny, Tisk celých objednávek, Středisko, Sklad ze kterého se vyskladňuje, Typ provozního oddělení: může být buď s kategorií nebo s větví pokladního stromu, Tiskové styly pokladny, XML data: zde lze definovat například počet kopií, tiskový styl vzkazů do kuchyně atd. Provozní oddělení lze jedním příkazem Smazat. Jedním odkazem snadno zobrazíte k vybranému provoznímu oddělení Středisko, Sklad ze kterého se vyskladňuje, Typ provozního oddělení, Tiskový styl

 

POVINNÝ SORTIMENT

Snadno založíte seznam povinného sortimentu, k vyplnění se nabídnou tato pole: Skladová karta: proklikem do Katalogu, Mnoz 1: zadáte počet kusů. Jedním odkazem lze zobrazit: Skladová karta. Definovat lze Třídu povinného sortimentuNázev: název třídy, Katcis/ Název:  proklikem do Katalogu, Min. množství: počet kusů, Cílové množství: počet kusů.

 

ODHADY A NÁKUPY

Stock Requirement Lists

Možno zobrazit tyto sloupce: Katcis,  Název zboží, Předobjednávka, Barcode, Skladem,Obj. Přijaté, Obj. Vydané, Prodeje za období, Prodeje Odhad, Mnoz. Min, Mnoz TGT, Lead Time, Obj. Perioda, Dodavatel, Poznámka. Pomocí rychlých filtrů snadno zobrazíte report Návrh Objednat. Jedním odkazem rychle zobrazíte Položky dokladů, Pohyby, Povinný sortiment, Bazar Katcis. Jedním příkazem rychle a snadno provedete operaci Vystavit objednávku vydanou. 

 Stock Requirement List

Možno zobrazit tyto sloupce: Katcis,  Název zboží, Barcode, Množství, Množ. ORIG, Datum, Datum požadované, Číslo dokladu, Typ dokladu, Poznámka, Zákaník/Firma, Věrnostní účet. Jedním odkazem rychle zobrazíte Skladem, Položky dokladů, Pohyby, Objednávka vydaná, Objednávka přijatá, Zákazník. Jedním příkazem rychle a snadno provedete operaci Vystavit objednávku vydanou. 

Stav skladu - nadstav

Možno zobrazit tyto sloupce: Číslo položky, Katcis, Předobjednávka, Název zboží, Čár. kod, Sklad, Cílový sklad, Množství, Cena bez DPH, DPH, Cena Celkem, DPH Celkem, Cena Skl, Marže, Poznámka, SN, Platný, Č. dokladu, Typ dokladu, Datum, Vráceno. Pokud je na skladové kartě zadáno Max mn. (maximální množství), pokladní systém bude hlídat překročení zadaného limitu na jednotlivých skladech. Ve sloupci Objednat je uvedeno množství nad zadaným limitem. Tento nadstav na skladě lze například pomocí převodky převést na pobočku/pobočky. Ve sloupci Prodej za posl se zobrazuje prodej za posledních 30dnů.

Stav skladu - objednat

Možno zobrazit tyto sloupce: Číslo položky, Katcis, Předobjednávka, Název zboží, Čár. kod, Sklad, Cílový sklad, Množství, Cena bez DPH, DPH, Cena Celkem, DPH Celkem, Cena Skl, Marže, Poznámka, SN, Platný, Č. dokladu, Typ dokladu, Datum, Vráceno. Pokud je na skladové kartě zadáno Min. mn. (minimální množství), pokladní systém bude hlídat dosažení podlimitního množství položky na jednotlivých sladech. Ve sloupci Kusů je uveden počet k objednání (množství pod zadaným limitem). Ve sloupci Sklad je uveden sklad, na kterém byl tento podlimit zaznamenán. Ve sloupci Prodej za posl se zobrazuje prodej za posledních 30dnů. Jedním odkazem rychle zobrazíte Katcis

 

INVENTURA

Inventarizace je důležitou součástí účetní uzávěrky. Účetní jednotka si inventarizací zásob ověřuje ke dni účetní závěrky skutečný stav skladu a porovná se stavem účetním. Inventura je proces, při kterém dochází k fyzické kontrole skladu a následnému srovnání rozdílů oproti stavu, evidovaném v systému. Povinnost inventarizovat vyplývá ze Zákona o účetnictví, konkrétně § 6 a § 31. Postupy účtování inventarizačních rozdílů a ztrát upravuje účetní standart č. 007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků a postup zúčtování těchto rozdílů upravuje vyhláška č. 500/2002 v § 58. Postup inventury a způsob určuje vnitropodniková směrnice, která řeší i nezaviněná manka.

Způsoby Inventarizace

Postup A:  vytisknout přehled skladových zásob (Tisk slepé inventury nebo Stav skladu ke dni), fyzicky spočítat skladové zásoby a zaznamenat rozdíly u jednotlivých položek a vytvořit Inventarizační doklad – obsahuje pouze položky, na kterých jsou rozdíly. Po jeho uložení jsou upraveny skladové zásoby.

Postup B: v případě postupu B systém bere položky, které nejsou uvedeny na Inventární soupisce jako položky, které na skladě nejsou (tzn. jejich množství je 0). Používáno zejména při provádění inventury pomocí čtečky čárových kódů. Vytvořit lze Inventární soupisku – obsahuje všechny položky a množství nalezené při fyzické kontrole skladu, Inventární soupisku se zobrazením stavu – obsahuje všechny položky a množství nalezené při fyzické kontrole skladu, zobrazuje i stav skladu v systému, Částečnou inventární soupisku – obsahuje položky a množství z vybrané části sortimentu (určeno filtrem – např. Kategorie, Dodavatel, Název2....), Částečnou inventární soupisku se zobrazením stavu – obsahuje položky a množství z vybrané části sortimentu (určeno filtrem – např. Kategorie, Dodavatel, Název2.... a stav skladu v systému. Po uložení inventární soupisky se vygeneruje Inventarizační doklad, kde jsou zobrazeny položky a množství, u kterých jsou rozdíly oproti stavu evidovaném v systému. Po uložení dokladu jsou upraveny skladové zásoby. Inv. soupisky lze opětovně použít, editovat... Inventární soupisku je možné jen uložit bez následného vygenerování inv. dokladu

Likvidace zásob

Náklady vzniklé v důsledku prokazatelné likvidace zásob jsou daňově účinným nákladem. Zajištěním prokazatelné likvidace zásob se poplatník vyhne posoudit situaci jako nedaňovou škodu. Správně by se mělo neprodané či prošlé maso posílat do kafilérie. Pečivo, jogurty, ovoce a zeleninu do kompostárny nebo bioplynové stanice. Potraviny  lze posílat do potravinové banky. Způsob likvidace a odpovědné osoby jsou dány vnitropodnikovou směrnicí firmy. V protokolu jsou tato pole: Číslo dokladu - doplní se automaticky po uložení, Č. řada - PLZ (protokol o likvidaci zásob), Datum - datum dokladu, Popis - libovolný text, Sklad - doplní se automaticky po uložení, Datum a čas likvidace, Zodpovědná osoba, Schválil, Způsob likvidace - způsob určený vnitřní směrnicí Vaší firmy, Místo likvidace - místo likvidace určené vnitřní směrnicí Vaší firmy, Důvod - důvod likvidace zásob (nepoživatelné, prošlé..), Upřesnění - libovolný text, Doklady - příjemka ze sběrného dvora, skládky, spalovny, kafilérie, kompostárny, bioplynové stanice, podepsaný dodací list z potr. banky ..., Poznámka - libovolný text, Vystavil - doplní se automaticky po uložení. Další pole jsou na záložce Položky: Katcis nebo Název: proklikem do katalogu, Cena /kus: doplní se automaticky po zadání množství, Množství: počet likvidovaných kusů, Poznámka: libovolný text. Jedním odkazem lze zobrazit Položky. Jedním příkazem lze snadno provést operaci: Smazat.