IS DATONA je moderní modulární informační systém postavený na vícevrstvé (klient-server) architektuře a platformě .NET. Součástí jádra je např. velmi propracovaný systém oprávnění nebo export dat.  Aktuální verze IS DATONA je postavena na jádře informačních systémů DATONA DADE 3.0. Počet modulů IS DATONA a funkce, které moduly poskytují se průběžně vylepšují. K zákazníkům se nové funkce dostávají vždy se změnou hlavní nebo desetinné verze. Např. změna DATONA IS 3.1 na 3.2 může přinést nové funkce ale změna z 3.1.1 na 3.1.2 znamená vždy jenom opravu.

Přehled modulů IS DATONA

Potředujete informační systém? Nezávazná poptávka

 

1. Zásobování

Katalog                        Skladové karty
    Receptury (makrokarty)
    Varianty zboží
    Šarže
    Sériová čísla
    Alergeny
    Obaly
    Kategorie
    Komise
    Obrázky
    Provozní oddělení
    Povinný sortiment
     
  Nákup

Odhady a nákupy 

    Objednávky vydané
    Dodavatelé
    Příjemky
    Vratky dodavateli
    Faktury přijaté
    Opravný daňový doklad k faktuře přijaté 
     
  Sklad Sklad,   Skupina skladů, oprávnění
    Objednávky interní
    Převodky
    Inventury
    Likvidace zásob
    Skladové závěrky
     

2. Obchod

CRM Zákazníci
    Věrnostní účty, Skupiny věrnostních účtů
    Zákaznické karty
    Věrnostní body
    Kredit
    Dárkové šeky
    Akce
     
  Prodej Nabídky, Kalkulace
    Rezervace
    Objednávky přijaté
    Dodací listy vydané
    Vratky odběratele
    Faktury vydané
    Opravný daňový doklad k faktuře vydané
    Proforma faktury vydané
    Expedice
     

3. Výroba a služby

Zjednodušená výroba TPV, výrobní doklady, kusovníky, výrobní operace
    Zakázky
    Výrobní reporty
     
  Servis Servisní zakázky
    Příjímací a předávací protokol
    Hlídání nevyřízených zakázek
     
  Reklamace Příjímací protokol
    Vyřízení reklamace
    Hlídání nevyřízených reklamací
     

4. Finance

Banka Příkazy k úhradě
    Bankovní výpisy
    Párování plateb
    Bankovní účty
    Hotovostní pokladna (příjmové a výdajové pokladní doklady)
     
  Pokladna Pokladní doklady
    Vratky/Storno zboží
    Pokladní závěrky (Pokladní závěrka, Zrcadlo pokladní závěrky, Skupiny pokladních závěrek )
    Výčetky
    Pokladní kniha
    Pokladní journal
    Taxfree
    Kurzovní lístek
     
  Majetek Majetkové karty
    Majetkové doklady
    Druhy majektu, Kategorie majetku
    Umístění majetku
     
  Účetnictví Účetní deník
    Účtová osnova, soustavy
    Typy účtů, kódy pokladních pohybů
     

5. HR

Zaměstnanci Evidence zaměstnanců
    Pracovní pozice
    Pomůcky/Výstroj/Vybavení
    Docházka
     

6. Řízení

Manažerský reporting Prodejní reporty ( Pokladní prodeje, Položky prodejů, Pokladní doklady )
    Pokladní statistiky (Prodeje po katcis a skladech za tento měsícProdeje po katcis a skladech za minulý měsícDenní přehled prodejů, Platby dle dne a pokladny, Platby dle pokladen, Přehled denních tržeb dle DPH, Přehled denních tržeb dle DPH a plateb, Šeky report,)
    Reporty skladové (Pohyby,   Položky dokladů,   Ocenit pohyby,   Skladem, Strom skladových karet,   Strom sklad,   Historie změn skladové karty,   Skladové karty po skladech,   Skladové karty nenulové,   Průběžný seznam pro vystavení a přecenění pro tento den,   Zrcadlo, ObratyObraty pohybů,   Všechny skladové doklady,   Všechny skladové doklady položky,   Všechny skladové pohyby položky)
    Pokladní journal
    Pravidelná fakturace
     
  Správa systému Střediska
    Pokladny
    Nastavení účtenky
    Nastavení objednávek (platby, doprava)
    Nastavení dokladů (časová období, číselné řady)
    Uživatelé (evidence, oprávnění, skupiny uživatelů, role)
    Adresář firem (dodavatelé, odběratelé, partneři..., skupiny firem, osoby ve firmách)
    Schůzky