Příjemky IS DATONA

V pokladním systému IS DATONA snadno založíte příjemku, zadáte Dodavatel proklikem do Adresáře firem, možno použít zkratku dodavatele pro rychlou práci s příjemkou. Dále lze zadat Popis, Poznámka, Externí číslo, Komisní zboží. Pokud je příjem na základě faktury, možno vyplnit Cena na faktuře bez DPH, Náklady na dopravu bez DPH a Sleva v Kč bez DPH.

V záložce Položky na příjemce zadáte položky z katalogu zboží nebo napípnutím čárového kódu. Možno zadat Cílový sklad nebo počet kusů zadat do sloupců jednotlivých skladů, pokud zadáváte na vícero skladů. Zadáte pořizovací cenu (nákupní cenu) Cena jednotková bez DPH nebo Cena celkem za jednotku nebo celkem, s DPH nebo bez. Stačí 1 údaj, ostatní ceny se dopočítají. Je-li dodavatel plátce DPH, zaškrtnete tuto volbu v příjemce. Pokud chcete příjemkou naskladnit komisní zboží, jednoduše zvolíte Komisní zboží na příjemce.

Příjemku lze založit hromadným importem z Excel tabulky, kopií stávající příjemky, z dodacího listu, z objednávky přijaté a z objednávky vydané. Při ukládání příjemky provádí systém kontrolu duplicity katcisu či názvu a zadání nákupní ceny (pokud není povoleno zadávat nulové množství). Po uložení dojde k přecenění.

Snadno zobrazíte pomocí rychlých filtrů přehled:

  • dle řady: Všechny řady, Příjemky
  • dle dokladu: Všechny, Jen bez faktury a vratky, Jen s vratkou, Jen s fakturou.

Jedním kliknutím zobrazíte k příjemce Položky na příjemce, Fakturu, Pohyby a Vratky.

Jedním příkazem vystavíte z příjemky Fakturu, Dodací list vydaný, nebo provést Import do XML a Export do XML.

Při zadávání nákupní ceny k položce na příjemce Vám systém porovnává nákupní cenu s cenou z předchozí příjemky či se STD nákupní cenou. Po zadání nákupní ceny Vám se Vám pole podbarví příslušnou barvou:

  • Nákupní cena > cena1 (prodejní)  označeno červeně
  • STD nákupní cena > nákupní cena >= cena1 (prodejní) označeno oranžově
  • NC cena = STD NC  označeno světle zeleně
  • NC < STD NC  označeno výrazně zeleně
  • STD nák. cena není u položky uvedena, označeno barvou tyrkysovou

Při ukládání příjemky lze kromě tisku příjemky tisknout i Regálové etikety A4 nebo Regálové etikety Epson POS Printer

Na skladě se zásoby oceňují průměrnou pořizovací cenou, která byla zjištěna jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen nebo z vlastních nákladů a množství zásob na skladě. Ocenění skladových zásob stejného druhu se tak v průběhu času samozřejmě mění a pokladní systém DATONA tedy průměrnou cenu zásob na skladě přepočítává průběžně po každém příjmu. Při příjmu na sklad, který následuje po nulovém stavu zásoby, je jako vážená cena použita skutečná pořizovací cena zásoby, protože v tento okamžik je cena určena s maximální možnou přesností. Úbytky zásob ze skladu se uskutečňují v průměrných pořizovacích cenách, ve kterých jsou zásoby evidovány.

 

Vratka dodavateli

Snadno založíte i Vratku dodavateli, kde v nabídce zvolíte buď

  • Příjemku, kde dalším krokem zvolíte Položky z příjemky, doplníte množství, které vracíte dodavateli.
  • Dodavatele, kde dalším krokem zvolíte položky z příjemek daného dodavatele

Ve sloupci Nevrácené množství vidíte kolik lze vrátit dodavateli a ve sloupci Množství skladem vidíte kolik tohoto zboží máte na skladě. Položky také možno zadat napípnutím čárového kódu.

Snadno zobrazíte pomocí rychlých filtrů přehled: S i bez dobropisu, Jen bez dobropisu, Jen s dobropisem.

Jedním kliknutím zobrazíte k vratce Dod. list, Položky, Dobropis nebo Pohyby.