DADE 5.0, Jádro DATONA IS

  • Posted on: 5 July 2011
  • By: admin
Body: 

DATONA.CZ dokončila vývoj verze 5.0 jádra informačních systémů DADE. Mezi nové vlastnosti DADE 5.0 patří: vyšší efektivita, perfektní oceňování negativních zásob, sjednocení uživatelských prvků na straně klienta, uživatelská pole. DADE 5.0 poskytuje rychlejší jádro pro pokladní systémy DATONA. 

ARCHITEKTURA DADE 5.0

Jádro informačních systémů DADE využívá relační datový model realizovaný pomocí prostředků databázového stroje.
Tato koncepce má oproti klasickému přístupu známému z mnoha informačních systémů výhodu v mnohem vyšším výkonu.
Díky architektuře DADE, postavené na relačních vlastnostech nejmoderněších databází, jsou informační systémy DATONA výkonově připraveny vyhovět těm největším nárokům.

Nové vlastnosti DADE 5.0:

  • rychlejší skadové jádro
  • možnost oceňování negativních zásob metodami FIFO i AVCO
  • vyšší efektivita sdílení přípojení k serveru a menší paměťové nároky na straně serveru i na straně klienta
  • sjednocení uživatelských prvků na straně klienta a rozšířené možnosti ovládání z jediné komponenty
  • uživatelská pole u všech agend typu masterdata

DADE 5.0 může pracovat nad databázovými stroji PostgreSQL, Oracle a Microsoft OLEDB (např. MSSQL Server 2008).