DATONA podporuje váhoskener Stratos

  • Posted on: 8 June 2014
  • By: admin
Body: 

Pokladní systémy DATONA podporují váhoscanner Stratos. Váhoscanner stratos je vybaven špičkovým scannerem firmy Honeywell a váhou DIDI 866.

Pro připojení váhy DIGI podporujeme protokoly Nixdorf a Stream protocol. Kromě váh DIGI podporují pokladní systémy DATONA ještě váhy firem Mettler Tolledo (prodocoly Mettler, EPOS2), Váhy Torrey (Lesak Zeman), CAS (protokol dc1) a umíme připojit také USB váhy pracující s rozhraním standardu HID.