Od 1. 4. 2011 byly dříve používané dobropisy a vrubopisy nahrazeny jedním typem daňového dokladu, a to opravným daňovým dokladem. Opravný daňový doklad umožňuje dodatečně zvýšit nebo snížit cenu původní faktury. Může být záporný (bývalý dobropis), nebo kladný (bývalý vrubopis). Pokud jste naskladnili příjemkou na sklad, vystavte vratku.

Založení opravného dokladu k faktuře přijaté

dobropis_FAP1.jpg

dobropis_FAP2.jpg

dobropis_FAP3.jpg

Zvolíte Č. řadu, doplníte Popis. Zadáte Dodavatele. Zkontrolujete případně upravíte: Datum vystavení, Datum splatnosti, DUZP, Datum zaúčtování. Počítat DPH –  zvolit tuto možnost, pokud jste plátci DPH. Dále můžete zadat údaje, pokud jsou na faktuře uvedené: Haléřové vyrovnání, Zaokrouhlení DPH. Způsob úhrady – vybrat z nabídky: Bankovním převodem, Dobírka, V hotovosti. Měna - vybrat z nabídky. Vyplnit Položky: Typ - vybrat z nabídky:

  • Dodací list/ vratka - z nabídky zvolte vratku dodavateli. Doplní se automaticky Cena celkem bez DPH a cena celkem s DPH
  • Název, cena - nenavazuje na pokladní prodej nebo na dodací list/vratku
  • Název, množství, cena - nenavazuje na pokladní prodej nebo na dodací list/vratku
  • Pokladní prodej
  • Text

Evidence opravných dokladů k faktuře přijaté

Možno zobrazit tyto sloupce: Č. řada, Č. dobropisu, Popis, Dodavatel, Datum vystavení, Datum splatnosti, DUZP, Datum zaúčtování, Cena bez DPH, Počítat DPH, Cena s DPH, DPH, Haléřové vyrovnání, Zaokrouhlení, Zaplaceno, Zadal, Způsob úhrady, Měna, Kurz.

dobropis_evidence.jpg

V poli Zaplaceno je částka podbarvena červeně pokud je nezaplacená a po splatnosti, světle zeleně je-li zaplaceno a bez podbarvení pokud není zaplaceno, ale není po splatnosti. Pomocí odkazu snadno zobrazíte Vratky dodavateli, Položky, Dodavatel a Párování. Jedním příkazem snadno provedete operaci: Smazat nebo Přijmout hotovost.

Položky opravného dokladu

Jedním příkazem můžete položku Smazat. Pomocí odkazu snadno zobrazíte k položce Dobropis nebo Vratku

Přijmout hotovost

Kursorem stačí označit daný opravný doklad pomocí červeného příkazu dáte Přijmout hotovost. Zobrazí se Příjmové pokladní doklady: nový záznam – předvyplněný. Stačí doplnit Přijato od, příp. Poznámka. Poté jen uložíte nebo uložíte a vytisknete pokladní doklad.

Párování opravných dokladů

Kursorem stačí označit daný opravný doklad a pomocí modrého odkazu Párování otevřete Spárované platby. Nabídnou se modré odkazy: Faktura přijatá, Dobropisy faktury přijaté, Příjmový pokladní doklad, Bankovní transakce.