Čárové kódy SSCC-18 

diagram_sscc18.png

Čárové kódy SSCC-18 se používají pro identifikaci logistických jednotek (nejčastěji palet). Podobně jako kódy EAN13 jsou přidělovány organizací GS1. 

 

Application Identifier (AI) - Identifikátor aplikace (konstanta)

AI “00” znamená že se jedná o SSCC-18 data s následující strukturou.

 

Extension Digit (Packaging Type) - Rozšiřující číslice (konstanta)

Extension Digit nemá definovanou logiku a slouží ke zvýšení kapacity Serial Reference

 

GS1 Company Prefix  - firemní prefix přiřazený GS1 (konstanta)

Firemní prefixy jsou dlouhé 7-10 znaků. Serial Reference Numbers jsou dlouhé 6-9 znaků.

 

Serial Reference - seriové referenční číslo (posloupnost)

Serial Reference je číslo přiřazené spol. GS1 vlastníkovi prefixu. Slouží k jednoznačné identifikaci konkrétní logistické jednotky (shipping container). Stejné Serial Reference nesmí být znovu použito minimálně po dobu 12 měsíců. Délka GS1 Company Prefix + Serial Reference je 16 znaků.


Check Digit - kontrolní součet (výpočet)

Počítá se pomocí Modulo 10 algorithm. Kontrolní součet je možné vypočítat pomocí Check Digit Calculator.