PŘEŘAZENÍ NĚKTERÝCH SLUŽEB DO 10% SAZBY DPH

S termínem platnosti 6 měsíců po platnosti Novely zákona o evidenci tržeb. budou přeřazeny tyto služby ze sazby DPH 21% do sazby 10%:

  • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné, resp. jeho část)
  • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné)
  • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů; to neplatí pro točené pivo)
  • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech
  • služby mytí oken prováděné v domácnostech
  • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany
  • drobné opravy obuvi a kožených výrobků
  • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků
  • drobné opravy jízdních kol
  • kadeřnické a holičské služby