DATONA IS, Implementace a implementační podpora

 • Nastavení
  • Nastavení katalogu
   • Rezervované prefixy č. kódů
   • Skupiny katcis
   • P.Katalog
   • Definice stromů
   • Definice stromů - uzly

  • Nastavení uživatelé
   • Uživatelé
   • Skupiny uživatelů
   • Závislost skupin
   • Oprávnění
   • Oprávnění - sklady
   • Změna hesla

  • Organizace
   • Střediska
   • Sklady
   • Stanice
   • Firma uváděná na dokladech

  • Číselné řady dokladů
   • Definice číselných řad
   • Číselné řady
   • Číselné řady - přiřazení
   • Číselné řady - typy dokladů

  • Časová období
   • Časová období
   • Časová období - číselník

  • Uživatelská pole
   • Uživatelská pole definice
   • Uživatelská pole objekty

  • Systémové proměnné
  • Aktualizace souborů
   • Aktualizace souborů - přehled
   • Aktualizace souborů dle stanic
   • Upload souborů

DATONA supervisor management

 • Sup
  • Náhledy
   • Strom Náhledů
   • Nahledy
   • Náhledy parametry
   • Nahledy číselník
   • Uživatelské profily

  • Colsdef
   • Definice Sloupců
   • Colsdef číselník

  • Moduly
   • DADE Moduly
   • DADE Komponenty

  • Resources
  • Operace
  • Procesy
   • Business Procesy
   • Business Procesy Stavy
   • Přechodová tabulka stavů
   • Přechodová tabulka, Typy akcí
   • BP skupiny stavů
   • BP stavy ve skupinách

  • Číselníky
   • Číselníky sklad
    • Sklad. pohyby číselník
    • Jednotky
    • Třídy skladových karet
    • Stromy - typy vazeb
    • Povinný sortiment třídy

   • Sazby DPH
    • Hodnoty sazeb DPH
    • Typy sazeb DPH

   • Číselníky jazyky
    • Jazyky - číselník

   • Uživatelská pole, datové typy
   • Systémové proměnné - číselník

  • Errorlog
  • Nápověda - editace
  • Tisk
   • Tisk - Přiřazení stylů předpisům
   • Tisk - Styly
   • Tisk - Předpisy
   • Tisk - Číselník funkcí předpisů

  • Testy
   • Strom testovaných objektů
   • Testovací komponenta
   • Strom testovacích scriptů
   • Typy testovaných objektů

 • Colsdef - scripty
 • developers_nahled
 • Editace view
 • Náhledy - scripty
 • Operace
 • Oprávnění
 • Resources, číselník
 • Testovací skripty
 • Testované objekty
 • Testy - přiřazení objektů do skupin
 • Testy - Přiřazení scriptů objektům
 • Testy - skupiny
 • Testy - soubory
 • Tisk - Položky předpisů
 • Tisk předpisy script
 • Tisk styly insert script