PgAdmin III pro Postgresql verze 8-12

 

Odkaz na stažení: PgAdmn III 1.26

HASH: bf8a5a79f81934f3c15be00587d90341382a96c55027791b7082a5814cd7645f

 

UPOZORNĚNÍ: Tento program není oficiálně podporován komunitou vývojářů Postgresql ani firmou DATONA s.r.o.. 

Musíme upozornit, že program stahujete a používáte na vlastní riziko a spol. DATONA s.r.o. neručí za případné škody, 

které použitím programu PGAdmin III vzniknou.  Nezávadnost programu PgAdmin jsme prověřovali na dostupných

antivirových serverech ale i tak před instalací doporučujeme prověřit např. na VirusTotal [https://www.virustotal.com]