Od 1. prosince 2016 bul v České republice spuštěn systém elektronické evidence tržeb. EET se týka tržeb za prodej zboží a služeb. 

Elektronická evidence tržeb v bodech

  • Online evidování plateb v okamžiku jejich uskutečnění
  • Platby hotově, kartou, stravenkami, šekem, směnkou nebo prostředky představujícími peníze
  • Evidence v centrálním datovém úložišti Finanční správy
  • Omezení daňových úniků, rovnější konkurenční podmínky a efektivněji zaměřené daňové kontroly
  • Spuštění elektronické evidence tržeb pravděpodobně koncem roku 2016

*Převod z účtu na účet nebo inkaso do povinnosti EET nespadá, protože obě varianty jsou průkazné a snadno dohledatelné. Oproti tomu platby kartou, i když jsou dohledatelné, nejde v analýze opomenout. Jsou totiž druhým nejčastějším typem platby, a jejich absence by tak zkreslila souhrnné výsledky.

Existují i náhradní řešení pro případ dočasného výpadku internetového spojení či pro vybrané obory zjednodušená evidence v off-line režimu.

 

Popis komunikace pokladních systémů DATONA se serverem finanční správy

  1. Pokladní systém DATONA zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
  2. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky.
  3. Pokladna DATONA vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
  4. Zákazník převezme účtenku.
  5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku nebo nahlásit nevydanou účtenku.

Může se stát, že něco nefunguje a i na to zákon pamatuje. Více naleznete v kapitole "Co když něco selže". Technické řešení vyžaduje připojení k internetu v okamžiku přijetí platby. Pokud připojení k internetu nefunguje, použije se náhradní způsob komunikace.

 

Pokladní systém

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software odpovídající zvláštnostem jeho podnikatelské činnosti zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat údaje o evidované tržbě datovou zprávu a vydat účtenku.

 

Internet

Pro pokladní zařízení je nutné zajistit připojení k internetu. Velikost odesílaných dat bude velmi malá, v jednotkách kB. Proto není nutné mít k dispozici vysokorychlostní internet.

 

Sleva

Podnikatel (fyzická osoba) si bude moci odečíst jednorázovou slevu na dani za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Mimořádná sleva na dani z příjmů činí 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

 

Vybrané části textu byly převzaty z portálu finanční správy ČR