Oblasti použití

Pokladny pro: MALOOBCHOD (RETAIL) a pokladny pro: RESTAURACE a KAVÁRNY (GASTRO)
.

Potředujete pokladnu? Nezávazná poptávka

Některé vlastnosti pokladen DATONA

POKLADNA DATONA je výkonný a spolehlivý pokladní systém pro retail a gastronomii.

Díky svému modernímu modulárnímu informačnímu systému postavenému na vícevrstvé architektuře a platformě .NET. jsou pokladní systémy DATONA vhodné pro malé firmy s jednou pokladnou a jedním skladem i pro maloobchodní organizace s desítkami i stovkami pokladen a mnoha desítkami tisíc PLU na každé pokladně. Máme např. zákazníka, který má téměř sto tisíc položek v pokladně.

Pokladní systémy DATONA podporují několik otevřených účtenek. V případě, že má oprávnění k pokladnímu systému více uživatelů, mohou být učtenky "rozmárkovány" a následně uloženy pod různými uživateli. Tato vlastnost je užitečná v prodejnách, kde si zákazníci dlouho vybírají zboží nebo např. v restauracích, kde se obdobná vlastnost používá pro stoly.

POKLADNA DATONA může být napojena téměř na libovolný ERP systém. Standardně jsou pokladní systémy DATONA připojeny k informačnímu systému IS DATONA. Výměnou komunikačního modulu, který je funkčně nezávislý na pokladně a pracuje na principu replikace dat, můžete pokladnu připojit např. přímo k Vašemu informačnímu systému pro účetnictví. Pro větší maloobchodní organizace je vhodnější vytvořit můstek mezi ERP a IS DATONA. IS DATONA pak slouží jako informační systém pro retail, vede skladovou evidenci a provozní reporting z prodeje a předává podklady do ERP.

S námi prodáte cokoli - zboží na kusy, gramy a nebo libovolnou službu

Pokladna umí prodávat zboží evidované v kusech, kilogramech nebo libovolných jiných jednotkách, které se nadefinují při implementaci. Zboží je možno prodávat pomocí "makrokaret" (napípnutí čárového kódu načte např. celý karton minerálek i přes to, že jsou vedeny po lahvích a nebo jeden kód znamená např. čajový servis obsahující konvičku a dva hrníčky, které jsou evidovány zvlášť, ale hodí se k sobě). Zboží prodávané pomocí makrokaret může mít jinou cenu. POKLADNA DATONA umí prodávat služby. Služby se evidují kusově (balné), v neceločíselných jednotkách (hodinově) a nebo je pro prodej služeb možno vytvořit zvláštní kalkulační modul. Pokladní systém má pro kalkulační moduly interface.

Dotyková pokladna pro gastronomii

Pokladní systém pro bary, malé restaurace a rychlá občerstvení umožňuje rychlou a snadnou obsluhu pomocí dotykové obrazovky a konfigurovatelné struktury výběrových menu. Pokladna umožňuje konfiguraci oprávnění pro operace např. storno řádku nebo storno účtenky. Prodej přes ulici umíme odlišit od prodeje v provozovně.
Pro restaurace je možné nadefinovat interaktivní mapku s umístěním jednotlivých stolů a přiřazovat účtenky k těmto stolům.
Pokladní journal obsahuje nejenom uskutečněné prodeje, ale poskytuje záznamy o práci obsluhy s pokladním systémem. Z pokladního journalu je možno vytvářet přehledné reporty. Pokladna je optimalizována pro sítě gastronomických zařízení.

 

Výkup zboží

 

Vykupované zboží může být evidenčně odlišeno od stejného nového zboží na skladě, může mít jinou cenu a může spadat do zvláštního režimu DPH.

 

Prodejní akce

 

Potřebujete v týdnu OD - DO zákazníkům nabídnout, že když si koupí libovolné dvě věci ze skupiny zboží X, tak dostanou na třetí ze skupiny Y slevu 20%? Pak ještě chcete, aby když si koupí čtyři věci ze skupiny X, tak aky zákazník zaplatil jenom tři a chcete aby tyto akce fungovaly ve stejný čas, ale vzájemně se nekombinovaly? Oslovte nás!

 

Věrnostní programy

 

Vašich stálých zákazníků si vážíte a chcete jim nabídnout výhody, aby se k vám vraceli? Věrnostní systém DATONA IS vám umožní vystavovat zákazníkům věrnostní karty s různými slevami a různými pravidly pro automatické stanovování velikosti slevy. Na zákaznické karty mohou existovat specifické exkluzivní slevy např. jen pro nějakou skupinu zboží. Vše je zařízeno tak, aby se prodavač nemohl splést.

 

Poskytujeme služby které potřebujete

 

POKLADNA DATONA je v principu síťové řešení s definovanými zónami funkčnosti tak, aby systém jako celek mohl poskytovat funkce síťového řešení (on-line stavy, slevové akce...) ale aby v případě nedostupnosti sítě nebyly omezeny hlavní prodejní funkce pokladny a pokladna se chovala jako lokální. Pro připojení pokladny k serveru stačí v podstatě jakákoli WAN technologie jako např. ADSL (dostatečná rychlost je 64 kBit/sec).

 

Pokladní systém POKLADNA DATONA umí Duty Free

 

Jako jeden z mála pokladních systémů umí POKLADNA DATONA prodávat zboží v bezcelních zónách. Např. pro Duty Free zónu Letiště Praha pokladna vykazuje všechny náležitosti (evidence letu, destinace a pod. ) pro prodej bez DPH.

 

POKLADNA DATONA představuje principielně spolehlivé řešení

 

Vnitřní architektura pokladního systému POKLADNA DATONA je navržena tak, aby byla zajištěna maximální odolnost vůči výpadkům. Při výpadku počítačové sítě pokladna funguje bez výpadku hlavních prodejních funkcí. Pokud má obsluha právo přímo z pokladny přistupovat na funkce ze serveru (např. stav skladu na jiných provozovnách) jsou tyto funkce v době výpadku nepřístupné. V případě havárie lokálního hardware pokladny (např. pevný disk) nedochází ke ztrátám dat, protože informace o prodejích jsou on-line ukládány na server. Pokladna si drží pouze část databáze prodejů za posledních několik dnů a tato doba je nastavitelná. V případě opravdu velké havárie serveru, kdy bylo dokonce nutno vrátit se k několik dnů staré záloze by nedošlo ke ztrátě dat, protože data za několik posledních dnů jsou uložena v lokální, kryptované databázi pokladny a po obnovení serveru ze zálohy dojde k jejich automatické replikaci na server.

 

Platební metody

 

Pokladní systém DATONA poskytuje široké možnosti kombinací platebních metod. Platební modul si přitom zachovává uživatelskou jednoduchost. POKLADNA DATONA podporuje následující platební metody:

  • platba v hotovosti (v konfiguraci pokladny je možno nastavit uživatele, kteří mají oprávnění přijímat jiné měny než základní)
  • platba kartou (typy platebních jsou konfigurovatelné a dají se kombinovat - nastavují se podle Vaší smlouvy s bankou)
  • platba šekem
  • platba dárkovým šekem

Platební metody je možné libovolně kombinovat. Obsluha běžně přijímá kombinované platby více kartami a hotovostí. Z hlavní obrazovky je možno použít zjednodušené možnosti platby kartou a nebo v hotovosti. K těmto platebním metodám je potom možno přídávat další měny, šeky nebo karty.

 

POKLADNA DATONA je variabilní, řekněte co potřebujete

 

Pokladní systém POKLADNA DATONA je k dispozici v několika verzích od nejjednodušší až po komplexní bezpečný skladový a pokladní systém umožňující např. platbu ve více měnách, kombinované platby, uživatelsky definovatelné typy plateb, integrované kalkulace služeb pomocí zásuvných kalkulačních modulů (např. pro prodej truhlářského zboží můžete chtít modul, který vypočítá cenu na základě rozměrů materiálu, a délky ozdobných hran, pro přepravu zboží nadnárodní firmou budete chtít znát cenu z hmotnosti a destinace a pod.), několik rozpracovaných zakázek najednou i pod různými uživateli najednou, definovatelná uživatelská oprávnění, závěrky, výčetky hotovosti, pokladní knihu hotovostní pokladny, napojení na platební IP terminály GPE (Ingenico 5100) a další.

 

Můžete mít i vlastní hardware

 

POKLADNA DATONA je k dispozici jako komplet včetně veškerého hardware (Pokladní PC, pokladní tiskárna, zákaznický display, čtečka čárových kódů, zásuvka na hotovost a kabely) i jako krabicové softwarové řesení pro organizace s vlastním hardware. Provozní spolehlivost pokladny je ovlivněna použitým hardware proto doporučujeme použít kvalitní hardware od výrobců, kteří zároveň poskytují špičkový servis s garantovanou dobou řešení problému.

Pokladní systém POKLADNA DATONA má nevysoké hardwarové nároky. Běží prakticky na čemkoli, na čem běží operační systém Windows 2000, Windows XP nebo Windows 7. Operační systém musí mít nainstalovánu podporu .NET Framework alespoň 2.0. Pro větší počet PLU (desítky tisíc) je lepší použít alespoň 256 nebo 512 MB RAM.