Pro zajišťění podpory TLS 1.2 pro operační systémy Windows 2009 POS READY (odpovídá Windows XP SP3) překontrolujte a popřípadě nastavte pomocí REGEDIT následující hodnoty:

Windows Registry Editor Version 5.00
 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\POSReady]
"Installed"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.1\Server]
"DisabledByDefault"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client]
"DisabledByDefault"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server]
"DisabledByDefault"=dword:00000000

Následně nainstalujte českou verzi kb4019276-csy nebo anglickou verzi kb4019276-enu