Modul CRM slouží pro řízení spolupráce se zákazníky a dodavateli.

Adresář IS DATONA

Adresář firem     Adresář osob     Uživatelé     Skupiny uživatelů     Role     Oprávnění  

   

ADRESÁŘ FIREM

Evidence dodavatelů i odběratelů. Snadno založíte firmu do adresáře - vyplníte IČO a po vyplnění zvolíte možnost Načti z ARES, automaticky se doplní obchodní název a adresa firmy: Ulice, Město, PSČ, Stát: adresa se zobrazí na fakturách, dodacích listech, objednávkách atd. Možno doplnit: Zkratka: tuto zkratku lze využít v hromadných importech, nebo při tvorbě dokladů. Poznámka: libovolný text. Plátce DPH: zaškrtnout pokud je dodavatel plátce DPH. Příjemce: lze zadat jméno kontaktní osoby. Telefon, Fax, E-mail, E-mail 2, Druh: specifikujte firmu např. Partner. Webshop: zaškrtnout pokud je systém napojen na Webshop (vyplnit jen v záznamu Vaší firmy). Dodací adresa: je-li adresa fakturační jiná než dodací, zaškrtnout políčko Dodací adresa a vyplnit údaje. Adresy lze zadávat i na dokladech v záložce Adresy. Dodavatel: zaškrtněte políčko Dodavatel, vyplňte povolený debet, splatnost faktur přijatých... Odběratel:  zaškrtněte políčko Odběratel, vyplňte povolený kredit, splatnost faktur vydaných... Osoby - snadno přiřadíte osoby z adresáře osob firmě (majitel, obchodní zástupce, sekretářka) proklikem přes  pole Osoba do Adresáře osob.

Rabat dle katcis - odběrateli (firmě) lze nastavit rabat dle katcis. V záložce Rabat dle katcis jsou všechny zavedené rabaty k firmě. Rabat dle katcis nastavíte v Dodací listy vydané a vratky - Rabat dle katcis. Zvolíte firmu proklikem do Adresáře firem či zadáním zkratky. Zadáte Prefix katcis, Rabat % a Typ: přidat % k nák. ceně, přidat % k standardní nák. ceně, sleva % z  prodejní ceny1 - sleva % z  prodejní ceny5.

Soubory - lze ukládat smlouvy, dohody, poznámky ze schůzek. Soubor snadno vložíte pomocí proklikem přes pole Soubor do adresáře Vašeho PC. Zvolte soubor a výběr potvrdit Zvolit/Enter.

Bankovní účty - Popis, číslo účtu/IBAN, Název klienta, Název banky, SWIFT*, Středisko, Měna. SWIFT* (Společnost pro celosvět. mezibankovní finanční telekomunikaci, slouží zejména k mezinár. platebnímu styku. Jde o počítačově řízený systém pro dálkový přenos dat mezi bankami a dalšími finančními i nefinančními institucemi. V rámci SWIFT má každá zúčastněná banka svůj jedinečný kód BIC, kterým se identifikuje). 

Jedním kliknutím na odkaz zobrazíte: Uživatelská pole, Střediska, Osoby, Rabat dle katcis, Doklady, Soubory, Bankovní účty, Věrnostní účty, S/R List, Katalog, Uživatelé. Jedním kliknutím na modrý odkaz lze otevřít mailového klienta a odeslat E-mail. Jedním příkazem provedete operaci: Smazat, Vystavit objednávku vydanou, Vystavit fakturu k pokladním prodejům

 

ADRESÁŘ OSOB

Evidence obchodních partnerů, osob ve firmách (dodavatelé, odběratelé). Snadno založíte osoby do systému: vyplníte údaje Jméno a Příjmení.  Můžete vyplnit doplňující informace: Titul, Titul za jménem, Ulice, Město, PSC, Ulice2, Město2, PSC2, Stat2, Telefon, Telefon 2, Mobilní telefon, E-mail, E-mail 2. Jedním kliknutím na odkaz zobrazíte: Osoba ve firmách, Uživatelé k osobě. Jedním příkazem provedete operaci: Smazat, Notifikace stanic. Snadno přiřadíte osoby firmám. Zvolíte Osoba proklikem z Adresáře osob vyberete osobu a Firma proklikem do seznamu Firmy vyberete firmu.

 

UŽIVATELÉ

Osobu v adresáři lze označit jako uživatele, který se může přihlásit do systému, může mít různá oprávnění pro práci se sklady či s doklady. Uživatelé lze přiřadit do skupiny například Vedoucí, Pokladní, Management apod. Snadno založíte uživatele do pokladního systému DATONA: Přihlašovací jméno (login), Heslo, Celé Jméno: proklikem do Adresáře osob. V případě, že chcete přihlášení uživatele do systému pomocí karty zaměstnance pak doplníte Karta - kód, Karta - pin a zaškrtnete Pouze kartou.  Funkce Aktivní zajistí, že se bude uživatel nabízet v nabídce při přihlášení. Při personálních změnách jednoduše tuto funkci vypnete. Jedním kliknutím na odkaz zobrazíte: Firmy, Oprávnění, Oprávnění – náhledy, Role, Profily, Skupiny – členem skupiny, Prodal - prodeje provedené vybraným uživatelem. Jedním příkazem provedete operaci: Smazat

Oprávnění

Vyberete uživatele nebo celou skupinu uživatelů a odkud (středisko), v tabulce zatrhnete sklady, se kterými bude moci pracovat uživatel: náhledy či operace. Snadno také pro uživatele nebo celou skupinu uživatelů zvolíte oprávnění k operacím, modulům atd... například pokladní nebude smět provést storno účtenky, oprávnění k tomu bude mít vedoucí. Skupina provozní bude moci zakládat položky, vytvářet objednávky přijaté a vydané, převodky, ale schvalovat převodky bude moci jen skupina Manager. Skupina Management uvidí všechny moduly, všechny reporty a bude moci s nimi plně pracovat.  Platí, že člen nadřazené skupiny, např. vedoucí, má i práva skupin podřazených.

 

Role uživatelů

snadno založíte roli pro uživatele: Název role, Popis role, Oprávnění:  zaškrtněte oprávnění dané role - kam se smí přihlásit, co vše může číst, kam smí vpisovat, opravovat, mazat….

 

Skupiny uživatelů

Snadno založíte skupinu uživatelů, vyplníte Název skupiny, Popis skupiny - nepovinné, Oprávnění - proklikem v poli Odkud, Operace a Objekty oprávnění. Jedním kliknutím na odkaz zobrazíte: Firmy, Členové skupiny, Oprávnění, Role.  Jedním příkazem provedete operaci: Smazat, Notifikace stanic

Snadno přiřadíte uživatele do skupiny/skupin: zvolíte skupinu Název skupiny proklikem do seznamu skupin a zvolíte koho do ní přiřadit Skupina nebo uživatel proklikem do seznamu skupin a uživatelů.