V modulu Prodejní statistiky si zobrazíte podklady pro vyhodnocení úspěšnosti prodeje pro prodejnu či celou síť prodejen. Data lze libovolně filtrovat, seskupovat podle požadovaných sloupců, sčítat. S daty je možné pracovat zajeden záznam (označený řádek) či více záznamů najednou. Možno pracovat s daty podle pokladních dokladů. Po seskupení lze pomocí modrého menu zobrazit seskupené položky.

Pokladní prodeje: Pokladní prodeje, Položky prodejů, Pokladní doklady,

Pokladní závěrky: Pokladní závěrka, Zrcadlo pokladní závěrky, Skupiny pokladních závěrek,

Pokladní statistiky:  Prodeje po katcis a skladech za tento měsícProdeje po katcis a skladech za minulý měsícDenní přehled prodejů, Platby dle dne a pokladny, Platby dle pokladen, Přehled denních tržeb dle DPH, Přehled denních tržeb dle DPH a plateb, Šeky report, Pokladní kniha, Pokladní journal

Pokladní statistiky IS DATONA

POKLADNÍ PRODEJE

Pokladní prodeje

Pokladní prodeje IS DATONA

Zobrazit či skrýt lze tyto sloupce: Datum, Číslo účtenky, Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, Zisk, Měna, Položky, Platby, Název pokladny, Číslo pokladny, Stůl, Čas, Důvod, Upload Time, Taxfree, Věrnostní účet. Pomocí rychlých filtrů zobrazíte snadno pokladní prodeje dle času: Dnešní den, Tento měsíc, Bez omezení, Včera, Minulý měsíc nebo dle střediska: Všechna střediska,Výčet Vašich středisek. Jedním odkazem zobrazíte k prodeji/prodejům Zboží, které bylo prodáno; Platby, kterými je realizován vybraný prodej; Vazby vratek, Věrnostní účet. Jedním příkazem lze provést Tisk kopie účtenky – pokladní tiskárnou, Tisk kopie účtenky – formát A4, Prodej zakázku, Smazat, Vystavit fakturu. Lze využít možnosti: Seskupení (seskupit dle pokladny, dle pokladní obsluhy apod.) a Sumy.

Položky prodejů

Položky prodejů IS DATONA

Zobrazit či skrýt lze tyto sloupce: Datum a čas, Kasa, Stůl, Katcis položky, Název položky, Barcode, Název 2, Kategorie, Shipp, Číslo účtenky, Cena katalog, Sleva celkem, Sleva %, Cena celkem bez DPH, DPH celkem, Cena celkem s DPH, Nákupní cena za jednotku, Nákupní cena celkem, Zisk, Množství, Důvod, Číslo skladu, Číslo položky, Sazba DPH, SN/Šarže, Poznámka, Věrnostní účet, Typ pohybu, Uživatel.  Pomocí rychlých filtrů zobrazíte snadno položky pokladních prodejů dle času Dnešní den, Tento měsíc, Bez omezení, Včera, Minulý měsíc. Jedním odkazem zobrazíte: Pohyby, Vazby vratek, Seskupené položky (pokud bylo seskupeno), dále snadno zobrazíte Katcis, Účtenka (czak), Věrnostní účet. Jedním příkazem lze provést: Smazat. Lze využít možnosti: Seskupení a Sumy. Na obrázku položky seskupeny dle názvu.

Pokladní doklady

Pokladní doklady IS DATONA

Zobrazit či skrýt lze tyto sloupce: Datum a čas, CXAK (účtenka), Cena, Cena měna, Měna, Kasa, Způsob platby, Důvod, Název skladu, Sleva, Poznámka, Prodal, Shipp, Taxfree.  Pomocí rychlých filtrů zobrazíte snadno pokladní doklady dle: Dnešní den, Tento měsíc, Bez omezení, Včera, Minulý měsíc.

 

POKLADNÍ ZÁVĚRKY

Pokladní závěrka

Pokladní závěrka IS DATONA

Na pokladně snadno vytvoříte pokladní závěrku. Můžete zobrazit a uložit nebo jen zobrazit a neukládat. Při zobrazení se dále nabízí: Obraty, Zrcadlo  (zobrazí položky v součtu, počet ks a cenu), Tisk (po tisku zvolíte Cancel nebo Uložení a konec), Cancel X-report (ukončí závěrku, nebude uložena, nebude v přehledech), Uložení a konec Z-report (uloží závěrku). Pokud máte nastaven prodej z více skladů na pokladně, v závěrce uvidíte Zrcadlo po skladech. Máte-li nastaveny provozní oddělení, v závěrce se zobrazí zrcadlo po jednotlivých provozních oddělení (bar, kuchyně, recepce). V evidenci pokladních závěrek snadno zobrazíte pomocí odkazu k jedné či více závěrek: Prodeje, Položky prodejů, Pokladní doklady, Zrcadlo, Skupina závěrek. Jedním odkazem lze provést: Tisk závěrky podrobný, Tisk závěrky (pouze platby), Tisk závěrky - Platby a Položky, Tisk závěrky podrobný s položkami, Tisk závěrky podrobný s položkami SKLAD.

Zrcadlo pokladní závěrky

Zrcadlo pokladní závěrky IS DATONA

Kursorem zvolíte pokladní závěrku/y a pomocí odkazu Zrcadlo zobrazíte požadovaný report.  Zobrazit či skrýt lze tyto sloupce: Katcis, Název položky, Aktuální cena/ks, Počáteční množství, Počáteční cena, Přijaté množství, Přijatá cena, Vydané množství, Vydaná cena, Zůstatek množství, Zůstatek cena.

Závěrky skupinové

Denní nebo týdenní závěrky možno přiřadit do skupiny například Duben 2015. Při zakládání skupiny závěrek vyplníte pouze Datum a Popis (Název skupiny). Poté přiřadíte požadované závěrky do skupiny. V přehledu závěrek se údaj o skupině závěrek nachází v sloupci Skupina závěrek. V přehledu Skupin závěrek (Pokladní prodej – Závěrky-skupiny) lze pomocí modrého odkazu Závěrky zobrazit přehled závěrek, které patří do skupiny závěrek označené kursorem. Jedním odkazem zobrazíte ke skupině/skupinám přiřazené Závěrky. Snadno vytisknete Tisk skupiny závěrek podrobný.

 

PRODEJNÍ STATISTIKY

Prodeje po katcis a skladech za tento měsíc

Prodej po katcis a skladech IS DATONA

Tento report zobrazuje prodeje po katcis a skladech za tento měsíc v nákupní ceně, Cena1: cena v katalogu, Mn. celk.: množství prodaného zboží. Cena celk.: celkem nákupní cena.

Prodeje po katcis a skladech za minulý měsíc

Report zobrazuje: Cena1: cena v katalogu, Mn. celk.: množství prodaného zboží. Cena celk.: celkem nákupní cena.

Denní přehled prodejů

Denní přehled prodejů IS DATONA

Lze využít možnosti: Seskupení (dle pokladen), Sumy nebo Filtr (chceme-li jen určitou pokladnu). Pomocí rychlých filtrů zobrazíte snadno prodeje: Dnes, Včera, Zvolte datum.

Platby dle dne a pokladny

Platby dle dne a pokladny IS DATONA

Lze využít možnosti: Seskupení, Sumy nebo Filtr.

Platby dle pokladen

Platby dle pokladen IS DATONA

Platby dle pokladny č. 12 , zvolené datum: 30.6..2014. Pomocí rychlých filtrů zobrazíte snadno prodeje: Dnes, Včera, Zvolte datum. Lze využít možnosti: Seskupení (dle pokladen) , Sumy nebo Filtr (chceme-li jen určitou pokladnu).

Přehled denních tržeb dle DPH

Přehled denních tržeb podle DPH IS DATONA

Pomocí rychlých filtrů zobrazíte snadno prodeje: Dnešní den, Tento měsíc, Bez omezení, Včera, Minulý měsíc, Posledních 7 dní. Lze využít možnosti: Seskupení , Sumy nebo Filtr.

Přehled denních tržeb dle DPH a plateb

Přehled denních tržeb podle DPH a plateb IS DATONA

Lze využít možnosti: Seskupení , Sumy nebo Filtr. Pomocí rychlých filtrů zobrazíte snadno prodeje: Dnešní den, Tento měsíc, Bez omezení, Včera, Minulý měsíc, Posledních 7 dní.

Šeky report

Šeky report IS DATONA

Lze využít možnosti: Seskupení (dle pokladen, skladu...), Sumy nebo Filtr (chceme-li jen určitou pokladnu). Pomocí rychlých filtrů zobrazíte snadno prodeje: Všechny, Jen platné, Jen neplatné. Jedním odkazem zobrazíte k prodeji/prodejům: Položky prodejů, Pokladní doklady

 

POKLADNÍ KNIHA

Pokladní kniha IS DATONA

Lze využít možnosti: Seskupení nebo Sumy. Pomocí rychlých filtrů zobrazíte snadno: Vše, Výčet Vašich pokladen

 

POKLADNÍ JOURNAL

Pokladní journal IS DATONA

Pomocí rychlých filtrů zobrazíte snadno dle operace: Všechny operace, Operace, Dialogy, Zobrazení okna, Data. Dle pokladny: Všechny pokladny, Výčet jednotlivých pokladen. Jedním odkazem zobrazíte: Journal této účtenky, Účtenka