Výchozí datové formáty

  • Informační systém DATONA IS Vám umožní exportovat data do obvyklých datových formátů.


Specificke exportní fomáty podle přání zákazníka

  • Ke každé agendě můžete mít libovolný počet specifických exportních formátů.
  • Váš implementátor DATONA vám rád vytvoří nebo naučí vytvářet všechny Vaše specifické exportní formáty, které budete potřebovat
  • Možnosti specifických exportních formátů výchází z pokročilých technologíí XML a XSL transformace


Automatické exporty pomocí datové pumpy DADE EXCHANGER

  • Datová pumpa DADE EXCHANGER slouží pro komunikaci s internetovými aplikacemi a informačními systémy třetích stran. DADE EXCHANGER zajišťuje automatické importy a exporty z a do DATONA IS a výměnu dat mezi systémy DATONA IS.