Dotyková obrazovka

(anglicky touchscreen) je displej, který zaznamenává dotyk a přesné místo doteku uživatele. Díky tomu, že ceny dotykových obrazovek v posledních letech stabilně klesají, stávají se dotykové obrazovky víc a více samozřejmou součástí moderních zařízení. Systémy DATONA podporují dotykovou obrazovku nejenom v pokladních systémech (front office) ale také v dalších částech ERP DATONA IS, které zajišťuje např. zásobování a další vnitro-firení logistiku.

Nejmodernější dotykové systémy používají několik senzorů k detekci místa dotyku a jsou schopny jej zachytit ještě před fyzickým kontaktem s dotykovou vrstvou. Uživateli k ovládání stačí lehký dotyk nebo i jen přiblížení prstu. Dotykové obrazovky reaguji také na ruce v rukavicích nebo stylusy. Povrchové úpravy dotykových obrazovek zaručují špičkovou kvalitu obrazu a vynikající antireflexní vlastnosti.

Mezi hlavní výhody dotykových obrazovek patří lepší úroveň interakce protože uživatel se dotýká přímo toho co je zobrazeno. Dotykové obrazovky také šetří prostor. Další výhoda je, že uživatel nepotřebuje žádné další polohovací zařízení jako je klávesnice nebo myš a ovládání je intuitivní.

Významným polem aplikace dotykových obrazovek jsou kromě chytrých mobilních telefonů a tabletů např. pokladní systémy. Existují tři základní systémy, které umožnují rozeznat lidský dotek:

  • Rezistivní
     
  • Kapacitní
     
  • Povrchová akustická vlna

Rezistivní systém se skládá z normálního skleněného panelu, který je pokrytý vodivou a rezistivní vrstvou, které jsou navzájem oddělené distranční vrstvou. Na povrchu je ještě další vrstva odolná proti poškrábání. Když je monitor zapnutý, prochází mezi rezistivní a vodivou vrstvou elektrický proud. Jakmile ze uživatel dotkne obrazovky, vznikne mezi oběma vrstvy v daném místě kontakt. Změna v elektrickém poli je zaznamenána, a souřadnice bodu dotyku jsou počítány počítačem. Jakmile už je poloha známa, speciální ovladač překládá dotek do podoby, která je srozumitelná pro operační systém podobně jako počítačová myš. Ovladač překládá lidské pohyby do kliknutí nebo změnu polohy myši. Výhoda rezistivního systému je především v ceně.

V kapacitního systému, je vrstva, která uchovácá elektrický náboj umístěna na skleněném panelu monitoru. Když se uživatel dotkne obrazovky svým prstem, část náboje se přenese na uživatele, takže náboj na kapacitní vrstvě se sníží. Tento pokles se měří v obvodech umístěných v rozích. Počítač vypočítá z relativních rozdílů nábojů v každém rohu, místo, kde došlo k dotyku a přenese tuto informaci ovladači dotykové vrstvy operačního systému. Jednou z výhod kapacitního systém systému proti rezistivnímu je, že se přenáší téměř 90 procent světla, zatímco rezistivní systém přenáší pouze asi 75 procent. Obraz kapacitních dotykových monitorů je při stejném podsvětlení o něco jasnější. Díky vysoké účinnosti moderních LED podsvětlení je však tato výhoda ztrácí na významu.

Systém povrchové akustické vlny (SAW) využívá ultrazvukové vlny, která které projdou přes dotykový displej. Když se uživatel dotkne panelu, je část vln absorbována. Vlny se změní v ultrazvukové vlny, které jsou registrovány jako událost doteku.