Projekt podporovaný EU: IS PRO ŘÍZENÍ A OPTIMALIZACI SKLADOVÝCH ZÁSOB A ŘÍZENÍ OBCHODNÍCH PŘÍPADŮ

Cílem projektu, který byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj pod registračním číslem CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003350, bylo vytvořit aplikaci, která umožní uživtelům systému DATONA zajišťovat optimální zásobování zbožím a materiálem a udržovat optimální velikost skladových zásob. Naším zákazníkům jsme připraveni prodat či pronajmout hotový informační systém, a nebo nabídnout out-sourcing činností spojených s jejich logistikou a jejím plánováním.

 

Uživatelům pokladních systémů zejména v obchodech a obchodních sítích umožní systém určit a udržovat průběžnou optimální hodnotu zásob, která na jedné straně neznamená přezásobení a na druhé straně nehrozí snížení obratu díky doprodání položek (stock–out).Firmám, řízeným metodou plánování termínovaných výrobních zakázek a distribučním firmám dodávajícím zboží na základě termínovaných objednávek umožní systém zajistit optimální zásobování tak, aby logistika zásobování neomezovala chod firmy a termíny dodávek a zároveň aby nedocházelo k neefektivnímu zvyšování nákladů na skladové zásoby.