Založení makrokarty (receptury)

 

Založení makrokarty (receptury)

Prvním krokem je založení skladových základních karet, ze kterých bude makrokarta složena. Poté založíte kartu Třída: makrokarta  nebo makrokarta neceločíselná

Makrokarta - například espreso, která je složena z jednoduchých (2ks cukru sáček) i neceločíselných karet (káva 0,007 kg), ale prodává se po kusech

Makrokarta neceločíselná - například pomazánky a saláty, které se i jako makrokarta neprodávají po kusech

Na záložce Položky makrokarty - Název položky:  proklik do katalogu. Vyhledat příslušnou položku (základní skladová karta či makrokarta), označit tento řádek/řádky a výběr potvrdit ikonkou  Zvolit  nebo Enter. Položky makrokarty lze zadat přes ikonku  Výběr.  Poté zadáte Počet jednotek: zadat množství, které se bude ze skladové karty prodejem položky makrokarty odepisovat. Jednotkou se rozumí ta jednotka, která je zadána u příslušné položky-komponenty (např. sudové pivo může být skladově vedeno v ks sudů nebo v litrech). Dále se nabízí Aktualizovat cenu MK s položkou: možnost volby zda se má při změně ceny položky makrokarty měnit také cena makrokarty a Poznámka: nepovinné, libovolný text. Možno přiřadit obrázky k makrokartě na záložce Obrázky.

 

Ukázka makrokarty: Koláč složený ze surovin

karta_kolac.jpg

karta_kolac_1.jpg

karta_kolac_2.jpg

 

Ukázka makrokarty: 1díl z nakrájeného koláče

karta_kolac_dil_0.jpg

karta_kolac_1.jpg

karta_kolac_dil_2.jpg

 

Založení makrokarty neceločíselné

Prvním krokem je založení skladové karty třídy neceločíselné, ze které bude makrokarta složena například Eidam (kg). V makrokartě neceločíselné Eidam TRH (kg) bude položka Eidam (kg).

 

Založení makrokarty z položky (1:1)

V katalogu zboží postačí kursorem označit položku a pomocí modrého odkazu:  Makrokarta z položky se zobrazí dotaz, zda chcete příkaz provést. Potvrďte YES. Nyní budete vyzváni k doplnění Katalog: nový záznam. Některá pole budou zkopírována z původní skladové karty a můžete je změnit. Jedinečná pole Katcis a Barcode je třeba změnit. Doporučujeme upravit také pole Název.

 

Makrokarty dle kategorie

U příslušné kategorie např. Bílá vína lze nadefinovat  tvorbu makrokaret v Xmldatech. Například pro 1dl, 2dl a 0,5dl vína z 0,7l lahve. Po založení nové skaldové karty (láhve bílého vína), postačí označit řádek s položkou / nebo více položek v dané kategorie a použít červený příkaz: Vyrob makrokarty dle kategorie, zobrazí se dotaz zda chcete příkaz provést. YES. Zobrazí se oznámení o provedení příkazu. Systém vygeneruje požadované makrokarty u všech položek v dané kategorii. Systém kontroluje, zda je k položce vytvořena makrokarta.

 

Hromadná definice makrokaret

Makrokarty/receptury lze zakládat do katalogu zboží a služeb hromadně importem.