REKLAMACE

Zboží se neodečítá ani nepřičítá na sklady.

Založení reklamace

reklamace.jpg

Vyplníte Datum přijetí, Dnů do vyřízení: přednastaveno 30 dnů - po uložení reklamace systém odpočítává. Zákazník: zadáte proklikem do seznamu. Nebylo prodáno IS Datona - pokud nebylo prodáno přes IS Datona (vazby na doklad, na zboží...) ale prodejna nabízí vyřízení reklamací například určité značky. Doklad, Množství, Popis závady, Stav přijímaného zboží, Poznámka,  Poznámka k zaslání, Poznámka k vyřízení, SN, SN nového, Datum odeslání, Číslo svozu, Datum vyřízení, Způsob vyřízení: Oprava, Odstoupení od smlouvy, Sleva z nákupní ceny, Výměna, Zamítnutí. Systém automaticky předvolí při založení Stav: 1 Přijato.

Odesláním zboží do servisu/reklamační oddělení dodavatele změníte stav na 2 Čeká na vyřízení. Obdržením zboží zpět změníte na 3 Čeká na předání. Po doplnění způsobu vyřízení a vytištění předávacího protokolu se stav změní na 4 Vyřízeno.

Vytisknout lze: Přijímací protokol, Předávací protokol, Tisk kopie účtenky, Tisk kopie účtenky - text.

 

Přijímací protokol

prijimaci_protokol.jpg

 

Evidence  reklamací

reklamace-evidence.jpg

Pomocí rychlých filtrů lze snadno zobrazit přehledy dle stavu: Nevyřízeno, Vyřízeno, Čeká na předání, Čeká na vyřízení, Přijato, Všechny stavy a dle střediska: Všechna povolená střediska, Aktuální středisko,  výčet Vašich středisek na výběr.

Snadno lze zobrazit Související doklady, Historie - přehled o historii všech reklamací a jednotlivé kroky v časové posloupnosti, výpis jednotlivých procesů reklamací za dané časové období,  historii vybrané reklamace , Zákazník, Doklad - zobrazí Servisní doklad a Skladový doklad, pokud byly k této reklamaci založeny, Zboží.

Jedním příkazem lze pracovat s reklamací: Čekat na vyřízení, Čekat na předání, Vyřídit

 

Hlídání reklamací k vyřízení

systém Vás upozorní 10 dnů (upozorňuje i na reklamace do tří dnů v závorce) před vyřízením reklamace touto hláškou. Pokud reklamace dorazily od výrobce, zvolíte Zobrazit reklamace pro okamžité vyřízení.

reklamace-upozorneni.jpg

Zobrazí se evidence reklamací, vyberete požadovanou reklamaci a stisknete červený příkaz Čekat na předání. Pokud zadáte způsob vyřízení (Odstoupení od smlouvy či výměna apod..) nabídne se Vám červený příkaz Vyřídit. Po zvolení tohoto příkazu se zobrazí dokumenty k vytištění pro Vás a zákazníka.

 

Předávací protokol

predavaci_protokol.jpg