Klikněte v Menu Start pravým tlačítkěm na ikonu Outlook a zvolte [Vlastnosti] a v dalším okně zvolte [Zobrazit profily]

 

Vytvořte nový profil [Přidat]

Vyplňte název profilu [OK]

 

Vyplňte svoje jméno, Vaší e-mailovou adresu a heslo [Další]

 

 V okně automatického nastavení účtu vyčkejte cca jednu minutu až systém zjistí potřebné údaje. K automatickému nastavení účtu MS Outlook používá službu "Autodiscovery". Připojení k exchange serveru využívá protokolů RPC over HTTPS.   [Další]

 

Povolte konfiguraci z adresy https://exchange.posliemail.cz/autodiscover/autodisccover.xml  [Povolit]

 

V následujícím okně zvolte [Použít jiný účet]

 

Do pole pro uživatelské jméno vyplňte název domény "exchangehosting" a za zpětné lomítko "\" Vaše uživatelské jméno. V závislosti na typu služby je Vaše uživatelské jméno buď alias (např. mike) a nebo Vaše e-mailova adresa se znakem pomlčka místo speciálních znaků (např. mike-datona-cz) nebo e-mailova adresa bez tld (napr. mike-datona).  [OK]

 

Zvolte [Dokončit]

 

Gratulujeme!